O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

ESTRA — ewidencja środków trwałych


Program ESTRA zapewnia kompleksową obsługę ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów niskocennych długotrwałego użytkowania. W ramach programu możliwe jest także prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Znajduje on zastosowanie w działach administracyjnych oraz w księgowości przedsiębiorstw. Podstawowe funkcje programu to:
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • obliczanie amortyzacji środków trwałych
  • dokonywanie przeszacowań majątku trwałego
  • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku firmy.

Program udostępnia informację o środkach trwałych będących w ewidencji firmy, która obejmuje zarówno stan ilościowy, jak i wartościowy. Funkcje programu umożliwiają również automatyczne rozliczanie kosztów amortyzacji stanowiących lub nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Powrót