O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

HOMEBANK — zlecenia w systemie homebanking


Program HOMEBANK jest narzędziem usprawniającym komunikację systemu informatycznego przedsiębiorstwa z systemem bankowym w ramach tzw. homebankingu. Znajduje on zastosowanie w firmach, w których wykorzystywany jest system wspomagający zarządzanie SKID (lub jego wybrane elementy, np. programy KALI lub FIKS), a jednocześnie korzystających z us ług typu homebanking.
Program HOMEBANK umożliwia:
  • przesyłanie danych bezpośrednio z systemu SKID do teleinformatycznego systemu bankowego
  • przygotowywanie i emitowane poleceń przelewów redagowanych przez operatora (nie pochodzących z innych modułów systemu SKID)
    BANK ŚLĄSKI
Program generuje dane zgodnie ze standardem systemu bankowości elektronicznej Banku Śląskiego (co potwierdza certyfikat Banku dla programu HOMEBANK). Możliwa jest także współpraca programu z dowolnym bankiem świadczącym usługi homebanking, a nawet obsługa wielu rachunków w różnych bankach. Dzięki mechanizmowi łatwego parametryzowania formatu przekazywanych danych wynikowych uzytkownik nie jest ograniczony.

Powrót