O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

KASA — rejestracja raportów kasowych


Program KASA wspomaga pracę osób prowadzących w przedsiębiorstwie rozliczenia kasowe. Może być on wykorzystywany do obsługi wielu odrębnych stanowisk kasowych realizujących transakcje gotówkowe, a także do rejestrowania wyciągów bankowych.
Podstawowe funkcje programu to:
  • rejestrowanie dokumentów kasowych lub bankowych w podziale na stanowiska, w tym także rejestrowanie transakcji walutowych
  • przeglądanie i drukowanie dokumentów kasowych
  • sporządzanie miesięcznych zestawień - raportów kasowych oraz zestawień przepływów strumieni pieniężnych według rodzajów rejestrowanych transakcji
  • przygotowywanie danych dla działu księgowości. Dzięki integracji modułów wchodzących w skład systemu SKID operator programu kasowego ma możliwość rejestrowania operacji na podstawie dokumentów wprowadzonych w programie MAGFAKT lub FIKS.

    Powrót