O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

MAGFAKT — gospodarka magazynowa i sprzedaż


Program MAGFAKT wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług. Obejmuje on swoim zakresem następujące dziedziny działalności przedsiębiorstwa:
 • obsługę gospodarki magazynowej w zakresie kontroli stanów magazynowych, wystawiania dokumentów magazynowych i obsługi zleceń
 • obsługę sprzedaży towarów oraz usług, rejestrację i realizację zamówień
 • sprzedaż za pośrednictwem internetu
 • planowanie i zarządzanie zaopatrzeniem
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących obrotu towarowego, sprzedaży, współpracy z wybranymi kontrahentami oraz raportów urzędowych
 • realizację funkcji kontroli wewnętrznej (zadań controllingowych) między innymi w zakresie wspomagania zarządzania i analizowania sprzedaży, a także kontrolowania wydań kosztowych z magazynu.

Na program składają się następujące moduły:
 • moduł Magazyn, który umożliwia: obsługę wielu magazynów, gdzie obrót towarowy rozliczany jest niezależnie według metody wybranej przez użytkownika: w cenach ewidencyjnych, średnich bieżących lub w cenach rzeczywistych (metoda FIFO lub LIFO); obsługę dokumentów magazynowych, w tym także dokumentów samodzielnie definiowanych przez użytkownika, wykonywanie takich zadań jak inwentaryzacja czy przecena
 • moduł Sprzedaż, który umożliwia: obsługę wielu stanowisk sprzedaży, obsługę zamówień od kontrahentów, w tym rezerwacja towarów, fakturowanie sprzedaży z magazynów oraz fakturowanie usług, obsługę rejestru sprzedaży, tworzenie różnego rodzaju raportów dotyczących zamówień i sprzedaży
 • moduł Zakupy, który umożliwia: obsługę wielu stanowisk zakupów, rejestrowanie dokumentów dotyczących zakupów, obsługę zamówień do dostawców, obsługę rejestru zakupów, drukowanie zestawień dotyczących zakupów
 • moduł Internet, gdzie możliwe jest realizowanie funkcji programu za pośrednictwem internetu, w tym: prezentacja oferty towarowej wraz z cennikiem, składanie zamówień na podstawie oferty towarowej przez klientów, przeglądanie przez oddziały firmy stanów magazynowych, przeglądanie przez klienta historii własnych zakupów, rejestrowanie nowych kontrahentów w systemie
 • moduł Firma, w którym: kontrolowane są stany magazynowe, stany zleceń i zamówień oraz wielkość sprzedaży i zakupów w skali całej firmy, drukowane są analizy zbiorcze dotyczące gospodarki magazynowej oraz sprzedaży i zakupów, a także zestawienia obrotów na kontach.

MAGFAKT jest przygotowany do współpracy z drukarkami fiskalnymi DF-300 oraz DF-301 firmy POSNET, może również współpracować z kasą fiskalną Xcel-261 firmy Elzab, obsługiwaną przez program firmy Upos.

Powrót