O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

Programy pakietu SKID

Obszar ZARZĄDCZY

  • INFOMEN - informacja menedżerska - wykorzystuje dane gromadzone w programach wchodzących w skład pakietu SKID. Przeznaczony jest dla kadry kierowniczej. Przejrzyście prezentuje dane, ułatwiając tworzenie sprawozdań finansowych, planowanie i prognozowanie. Udostepnia wielowariantowe raporty z mozliwością analizowania danych na wielu poziomach, analizy symulacyjne typu "co jeśli", pozwala na porównywanie wyników rzeczywistych i prognozowanych. Daje bezpośredni i natychmiastowy dostęp do danych zgromadzonych w pozostałych modułach systemu. ...więcej
Obszar FINANSE
  • FIKS - finanse i księgowość - wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie prowadzenia księgowości, finansów oraz rachunkowości zarządczej. Program pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozrachunków z urzędem skarbowym, kontrahentami, pracownikami, ewidencji VAT, ewidencji i rozliczania miejsc powstawania kosztów, umów długoterminowych, kontrolę budżetu i prowadzenie działań windykacyjnych. FIKS otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. ...więcej
  • ESTRA - ewidencja środków trwałych - system stosowany w działach administracyjnych, pozwalający na ewidencję środków trwałych i przedmiotów niskocennych długotrwałego uzytkowania. Funkcje programu umozliwiają automatyczne rozliczanie kosztów amortyzacji przy pomocy wybranej przez użytkownika metody (liniowej, degresywnej, progresywnej, naturalnej lub SOYD), oddzielnie dla ewidencji wartości bilansowej i podatkowej (za pomocą metody liniowej lub degresywnej). ...więcej
  • KASA - rejestracja raportów kasowych - pozwala na rejestrowanie i przeglądanie dokumentów kasowych i bankowych, w tym także walutowych, sporządzanie miesięcznych zestawień, przygotowanie danych dla działu księgowości. ...więcej
  • HOMEBANK - zlecenia w systemie homebanking - narzędzie usprawniające komunikację systemu informatycznego przedsiębiorstwa z systemem bankowym. Format przekazywanych danych wynikowych jest łatwo parametryzowany, więc użytkownik nie jest ograniczony w wyborze systemu bankowego. ...więcej
Obszar LOGISTYKA
  • MAGFAKT - gospodarka magazynowa i sprzedaż - ułatwia prowadzenie gospodarki magazynowej, planowanie sprzedaży, ewidencję zakupów towarów i usług, prowadzenie elastycznej polityki cenowej, kontrolę należności, obsługę zamówień, dekretacje zarejestrowanych dokumentów, sporządzanie raportów i analiz dotyczących minimalnego obrotu towarowego, sprzedaży dokonanej, zakupów, planów sprzedaży. ...więcej
Obszar PERSONEL
  • KALI - kadry i płace - wspomaga działalność przedsiębiorstwa w dziedzinie kadr oraz rachuby płac. Pozwala na ewidencję pracowników, obliczanie płac pracowników etatowych i wypłat dla zleceniobiorców, przygotowanie sprawozdań dla urzędów skarbowych i programu Platnika, a także danych dla sprawozdań GUS. ...więcej
  • RCP - rejestracja czasu pracy - umożliwia sprawozdanie kontroli nad rzeczywistym czasem pracy, bilansowanie i tworzenie harmonogramów czasu pracy. Prócz tego stanowi źródło informacji dla części płacowej programu KALI. ...więcej