O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

RCP — rejestracja czasu pracy


Program RCP umożliwia sprawowanie kontroli nad czasem przepracowanym przez pracowników. Ponadto program RCP stanowi źródło informacji dla części płacowej programu KALI. Na podstawie danych dotyczących czasu pracy naliczane jest między innymi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
Podstawowe funkcje programu to:
  • kontrolowanie rzeczywistego czasu pracy i absencji pracowników
  • analizowanie danych dotyczących wejść i wyjść poszczególnych pracowników, z rozróżnieniem na wyjścia służbowe i prywatne
  • bilansowanie czasu pracy poszczególnych pracowników
  • drukowanie raportów oraz sprawozdań dotyczących czasu pracy wybranego pracownika za dowolny okres
  • tworzenie harmonogramów czasu pracy pracowników.

Dane przetwarzane w programie najczęściej pochodzą z zewnętrznych urządzeń rejestrujących wejścia lub wyjścia pracowników, ale mogą być również wprowadzane przez operatora. Program jest przygotowany do współpracy z czytnikami kart, które najpowszechniej występują na polskim rynku (rejestratory danych firm: HSK-DATA, KFAP, ICS Control Systems, DIGITCARD-UNICARD). Ponadto użytkownik programu może samodzielnie definiować nowe rodzaje zewnętrznych rejestratorów. Zapewnia to pełną swobodę wyboru urządzeń rejestrujących.

Powrót