O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt


 • wdrożenia sprzedawanego przez nas oprogramowania
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
 • nadzór nad ciągłością pracy sprzętu i oprogramowania w siedzibie klienta
 • usługi internetowe w zakresie przygotowywania stron WWW, ich utrzymywania, zakładania skrzynek pocztowych
 • aktualizacja programów do nowej wersji
 • archiwizacja danych
 • audyty legalności oprogramowania oraz pomoc w ich legalizacji
 • konsultacje niezależne w sprawach przedsięwzięć informatycznych firm
 • wspomaganie procesu tworzenia strategii informatycznej firmy
 • ocena oprogramowania księgowego, istniejącego w firmie oraz pomoc w optymalizowaniu jego wykorzystania
 • researching